Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10637/11605
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències de la Comunicació-
dc.creatorDariol, Marisa-
dc.date.accessioned2017-11-08T11:14:33Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:02:07Z-
dc.date.available2017-11-08T11:14:33Z-
dc.date.available2020-07-09T11:02:07Z-
dc.date.issued2017-07-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11605-
dc.description.abstractAl cor del desafiament de l'Agenda Digital Europea SmarCities és la construcció d'un nou tipus de bé comú per a produir la inclusió i millorar la nostra vida quotidiana, la 6 creació de valor social i econòmic no només a través de l'ús de tecnologies i aplicacions de nova generació. L'objectiu d'aquest estudi és aclarir què s'entén per SmartCity, i analitzar si els instruments existents detecten la creació de valor públic. S'ha investigat la importància del paradigma acadèmic, la recerca d'una àmplia gamma de contribucions teòriques, però que no tenen un fil conductor que permet una visió objectiva del grau de smartness assolit. Cada enfocament ha sigut acompanyat per la seva pròpia escala d'indicadors. Les valoracions actual smartness Urbana són indicadors explícits que detecten el valor públic. Hem indagat algunes de les iniciatives Smartness establertes per les administracions públiques: la decisió pública sovint es va trobar davant d'una creixent oferta de solucions tecnològiques ‘clau en mà’. L'AP sovint s'ha centrat en l'efecte o d'emergència solucions sense preguntarse sobre la seva funció principal: la creació de valor públic. Per tant, es va trobar que el primer pas cap al valor públic és per tant a nivell de govern: és essencial per a una 'visió' al llarg termini a través de la participació activa dels ciutadans dels objectius de millora de la vida quotidiana i la identificació de les necessitats reals dels ciutadans. La creació de valor implica també la protecció dels llocs públics i el dret a la bellesa de la seva ciutat, recuperant el valor inherent als conceptes no inclosos en els grups d'indicadors intelligents: la vitalitat de la ciutat, la llegibilitat del teixit urbà, la millora dels espais públics, la recuperació dels suburbis i centres urbans com a llocs d'importància per a l'individu i la comunitat. La Vision Política, per planejar futures SmartCities, requereix una valorització del 'Bé Públic'.en_US
dc.description.abstractEn el corazón del desafío de la Agenda Digital Europea encontramos la construcción de un nuevo tipo de bien común para producir la inclusión, mejorar nuestra vida cotidiana y crear valor social mediante el uso de las nuevas tecnologías: la SmartCity. El objetivo de este estudio es aclarar qué se entiende por SmartCity y analizar si los instrumentos existentes detectan la creación de Valor Público. Se ha investigado el significado del paradigma a nivel académico, encontrando una vasta gama de contribuciones teóricas, pero sin un hilo conductor que permita una visión objetiva del grado de smartness producido: cada enfoque ha seguido su propia escala de indicadores. En las actuales valoraciones de Inteligencia Urbana faltan indicadores explícitos que manifiesten el Valor producido. Hemos averiguado algunas iniciativas de smartness llevadas a cabo por las Administraciones Públicas: a menudo la Administración se ha encontrado de frente a una creciente oferta de soluciones tecnológicas listas para ser usadas. Las Administraciones Públicas, a menudo, han apostado por soluciones efectistas o de emergencia, sin preguntarse por su propia razón de ser: la creación de Valor Público. Encontramos que el primer paso hacia acciones explícitas está a nivel ejecutivo: la Administracion Pública necesita una visión a largo plazo para implicarse activamente con la ciudadanía sobre objetivos de mejora de la vida cotidiana y la individualización de las necesidades reales de los ciudadanos. La creación de Valor supone también la protección de los lugares públicos y el derecho a tener una ciudad bonita, recobrando el valor inherente a los conceptos no incluidos en los grupos de indicadores inteligentes: la vitalidad de la ciudad, la legibilidad del tejido urbano, la mejora de los espacios públicos, la recuperación de los suburbios y centros urbanos como lugares significativos para el individuo y la comunidad. La Vision Política, para planear futuras SmartCities, requiere una valorización del „Bien Público‟.en_US
dc.description.abstractTo the center of the challenge launched by the European Digital Agenda, there is the construction of a new kind of ‘common good’ that produces inclusion and improves our daily way of living, creating social value through the use of technology. The aim of this study is clarifing what SmartCity meands and analyzing if the actual tools notice the creation of public value. We investigated the significance of academic paradigm, finding a wide range of theoretical contributions, but without a common thread that allows an objective view of the degree of smartness product. Each approach has 7 followed its own scale of indicators. In the current feedback of Urban Intelligence are explicit indicators that detect the public value. We checked out a few of smartness initiatives implemented by Public Administrations: often the public decision-maker is faced with a growing range of technological solutions ‘turnkey’. Public administrations often have focused on the effect or emergency solutions without wondering about its primary function: the creation of public value. We found that the first step towards the Public Value is therefore a Governance level: it is essential to a 'vision' in the long term through the active involvement of citizens of improvement goals of daily life and the identification of the real needs of citizens. The creation of value also involves the protection of public places and the right to the beauty of their city, recovering the value inherent in concepts not yet included in the Smart indicator sets: vitality of the city, readability of the urban fabric, enhancement of public spaces, recovery of suburbs and urban centers as places of significance for the individual and the community. To design the future SmartCity, it requires a political vision that values the ‘Public Good’.en_US
dc.format.extent192 p.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversitat Abat Oliba CEU-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectCiutats intel·ligents.en_US
dc.subjectValor públic.en_US
dc.subjectValor social.en_US
dc.subjectCiudades inteligentes.en_US
dc.subjectValor público.en_US
dc.subjectSmartcities.en_US
dc.subjectPublic value.en_US
dc.subjectSocial value.en_US
dc.titleLas smartcities y la evaluación de su valor públicoen_US
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subject.udc65en_US
dc.embargo.termscapen_US
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorAndreu Domingo, David-
dc.email.authorsendemailfalseen_US
dc.email.authoremailshowfalseen_US
dc.centroUniversitat Abat Oliba CEU-
Appears in Collections:Tesis Doctorals
This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons