Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11604
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències de la Comunicació-
dc.creatorVidal Mestre, Montserrat.-
dc.date.accessioned2017-11-22T12:05:27Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:02:06Z-
dc.date.available2017-11-22T12:05:27Z-
dc.date.available2020-07-09T11:02:06Z-
dc.date.issued2017-06-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11604-
dc.format.extent267 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherUniversitat Abat Oliba CEU-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectBranding sonor-
dc.subjectIdentificació de marca-
dc.subjectBranding sonoro-
dc.subjectIdentificación de marca-
dc.subjectSound branding-
dc.subjectBrand identification-
dc.titleBranding sonoro : el sonotipo como impulso emocional y mnemotécnico en las marcas-
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dcterms.abstractLa present tesi doctoral estudia la disciplina del branding sonor, concretament el seu element més destacat, el sonotip, dins de l'actual context comunicatiu.Amb l'objectiu de relacionar la seva naturalesa sonora amb les seves capacitats emotives i mnemotècniques així com analitzar les seves configuracions més comunes per desvetllar la seva implicació en el procés d'associació amb la categoria de producte, identificació amb la marca i percepció de les dimensions de personalitat d'aquesta.-
dcterms.abstractLa presente tesis doctoral estudia la disciplina del branding sonoro, concretamente su elemento más destacado, el sonotipo, dentro del actual contexto comunicativo.Con el objetivo de relacionar su naturaleza sonora con sus capacidades emotivas y mnemotécnicas, así como analizar sus configuraciones más comunes para desvelar su implicación en el proceso de asociación a la categoría de producto, identificación con la marca y percepción de las dimensiones de personalidad de la misma.-
dcterms.abstractThis dissertation studies the discipline of sonic branding, specifically its most outstanding element, the sound logo, within the current communicative context.With the aim of relating its sonic nature with its emotional and mnemonic skills and analyzing its most common configurations to reveal its association to the category of product, identification with the brand and perception of the personality dimensions of the brand.-
dc.subject.udc65-
dc.embargo.termscap-
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorMorales Morante, Fernando.-
dc.email.authorsendemailfalse-
dc.email.authoremailshowfalse-
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Branding_Vidal_UAOTesis_2017.pdf2,81 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons