Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11515
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorAcereda Extremiana, Amparo-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.creatorRamos Pascual, María Pilar-
dc.date.accessioned2016-01-12T11:43:34Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:24Z-
dc.date.available2016-01-12T11:43:34Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:24Z-
dc.date.created2015-07-
dc.date.issued2016-01-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11515-
dc.description.abstractAvui dia tenim una idea confusa sobre el terme “superdotació”. Per això, és molt complicat que des dels centres educatius s’ofereixi una intervenció adequada als subjectes que presenten característiques d’aquest tipus. Per això, en aquest treball anem a realitzar un anàlisi teòric del que és i suposa la superdotació intel·lectual, complementada amb una part pràctica observacional de conductes precoces en nens d’educació infantil. Tot i el perill que suposa la identificació precoç de la superdotació, sí que existeix el consens de que tots els superdotats han mostrat, en edats precoces, les conductes que s’explicitaran al llarg del treball.cat
dc.format.extent86 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherEducació infantilcat
dc.subject.otherSuperdotatscat
dc.subject.otherIntervenció educativacat
dc.subject.otherEducación infantil-
dc.subject.otherSuperdotados-
dc.subject.otherIntervención educativa-
dc.titleLa observación de alumnos de educación infantil y su relación con la posible predicción de la superdotación intelectualcat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliurecat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Observacion_Ramos_2015.pdf891,58 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons