Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11455
Título : Neuromarketing : cómo indagar en la mente del consumidor
Autor : Surdé Rincón, Glòria
Otras materias: NeuromàrquetingConsumidorsAspectes psicològicsNeuromarketingConsumidoresAspectos psicológicos
Fecha de publicación : 8-oct-2012
Resumen : “Neuromarketing, cómo indagar en la mente del consumidor” és un treball d’investigació que pretén donar a conèixer una nova tècnica d’estudis de mercat, basada en l’anàlisi dels sistemas neuronals que regeixen el cervell humà, mitjançant eïnes que provenen de la neurociencia. L’objectiu d’aquest projecte es esposar l’aplicació de la neurociencia a l’àmbit del neuromarketing, relacionar-lo amb la conducta del consumidor y entendre el procés de presa de decisió que condiciona el comportament del consumidor durant l’acte de compra.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11455
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Neuromarketing_Surde_2012.pdf1,78 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons