Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11351
Título : Lovemarks. Las claves por las que Apple se ha convertido en la marca que más pasiones levanta
Autor : Maura Alemany, Juan
Otras materias: Marques de fàbricaMàrquetingApple Computer, Inc.Marcas de fábricaMarketing
Fecha de publicación : 6-jun-2014
Resumen : En aquest treball es posa en context l'evolució de les marques i els consumidors, la seva relació a través del branding i el branding emocional. Els dos aspectes més importants són l'anàlisi del concepte de Lovemark i de la marca Apple. El treball queda recolzat amb l'elaboració d'una enquesta per confirmar la hipòtesi: "La passió per Apple va més enllà dels productes que llancin".
URI : http://hdl.handle.net/10637/11351
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Lovemarks_Maura_2013.pdf1,03 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons