Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10637/14396

La nueva transmedialidad en series dirigidas a la generación Z : su aplicación en la estrategia de contenido de marca


Thumbnail

See/Open:
 Nueva_Naharro_2020.pdf
2,17 MB
Adobe PDF
Title: La nueva transmedialidad en series dirigidas a la generación Z : su aplicación en la estrategia de contenido de marca
Authors : Naharro Dávila, Marta
Keywords: Narrativa transmedia.Series televisivas.Jóvenes internautas.Marketing.Narrativa transmèdia.Sèries televisives.Joves internautes.Màrqueting.
Abstract: Treball de final de grau que estudia com les marques poden aprofitar les noves lògiques transmedia en les seves estratègies de màrqueting i comunicació per a connectar amb els consumidors del futur, a través de l'anàlisi de sèries transmedia dirigides a la Generació Z. El marc teòric contextualitza l'estudi realitzant una anàlisi de l'actual ecosistema mediàtic, de l'usuari «3.0» i «Z» i de la nova transmedialitat. L'estudi pràctic, d'altra banda, analitza tres sèries transmedia espanyoles dirigides a la Generació Z i presenta els resultats d'un focus group realitzat amb joves d'aquesta generació, donant lloc a un decàleg per a les marques del futur.

Trabajo de final de grado que estudia cómo las marcas pueden aprovechar las nuevas lógicas transmedia en sus estrategias de marketing y comunicación para conectar con los consumidores del futuro, a través del análisis de series transmedia dirigidas a la Generación Z. El marco teórico contextualiza el estudio realizando un análisis del actual ecosistema mediático, del usuario «3.0» y «Z» y de la nueva transmedialidad. En el estudio práctico, por otro lado, se analizan tres series transmedia españolas dirigidas a la Generación Z y se presentan los resultados de un focus group realizado con jóvenes de esta generación, dando lugar a un decálogo para las marcas del futuro.

Final degree project that studies how can brands take advantage of new transmedia logics in their marketing and communication strategies to connect with the consumers of the future, through the analysis of transmedia series aimed at the Generation Z. Theoretical framework contextualizes the study performing an analysis of the media ecosystem, the user "3.0" and "Z" and the new transmediality. And the case study analyzes three spanish transmedia series aimed at Generation Z and it also presents the results of a focus group made with young people of this generation, giving rise to a decalogue for the brands of the future.
Director(s): Freire Sánchez, Alfonso.
URI: http://hdl.handle.net/10637/14396
Rights : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
Issue Date: 4-Jun-2023
Appears in Collections:TFG

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.