Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11569
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.creatorTen Pujol, Agustí-
dc.date.accessioned2011-04-12T18:51:59Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:00:47Z-
dc.date.available2008-03-13-
dc.date.available2020-07-09T11:00:47Z-
dc.date.issued2007-09-28-
dc.date.submitted2008-03-13-
dc.identifier.urihttp://www.tdx.cat/TDX-0313108-173846-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11569-
dc.description.abstractEn la primera part d'aquest treball, en el que es descriu l'objecte de l'estudi, es dedica un primer capítol a categoritzar aquest objecte mitjançant l'anàlisi de la naturalesa jurídica dels serveis universitaris entroncant-los amb la de les activitats públiques prestacionals. I és en un segon capítol quan es descriu la metodologia de la recerca. <br/>Tot seguit, en la segona part del treball es produeix el relat de la recerca empírica realitzada, que s'ordena entre, per una banda, la demanda (espontània i suggerida) de serveis i el grau d'importància que li atribueixen, i, per l'altra, la notorietat amb la que es perceben i el grau de satisfacció dels mateixos. <br/>Finalment, en la tercera part de l'estudi, es procedeix a detallar les principals conclusions obtingudes.cat
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectUniversitats-
dc.subjectCooperació internacional-
dc.subjectServeis educatius-
dc.subjectTesis doctorals-
dc.subjectUniversidades-
dc.subjectCooperación internacional-
dc.subjectServicios educativos-
dc.subjectTesis doctorales-
dc.titleNaturalesa i rellevància dels serveis universitaris: el cas dels serveis de cooperació i relacions internacionals-
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.-
dc.subject.udc342cat
dc.subject.udc37cat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.contributor.directorEscolà, Marc B.-
dc.contributor.directorSauret Pont, Jordi-
dc.email.authoremailshowfalse-
dc.email.authoremailaten@ub.edu-
dc.local.notesmbescola@uao.es, jsauret@feedback.es-
dc.identifier.dlB.5642-2008-
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Naturalesa_Ten_UAOTesis_2007.pdf3,18 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.