Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11523
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorSignes Signes, Maria Teresa-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats-
dc.creatorRubio Romero, Yolanda-
dc.date.accessioned2016-01-12T11:56:32Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:29Z-
dc.date.available2016-01-12T11:56:32Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:29Z-
dc.date.created2015-07-
dc.date.issued2016-01-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11523-
dc.description.abstractEl present treball se centra en l'ensenyament de la lecto-escriptura a través dels sons de les seves lletres, és a dir, prenent com a criteri la fonètica d'aquesta llengua. El mètode triat és Jolly Phonics, que pretén mostrar la importància de treballar un mètode sintètic per estimular l'adquisició de la consciència fonològica. Al llarg del projecte, s'analitzaran les característiques i aspectes més rellevants del mètode esmentat, així com els aspectes relacionats amb la pronunciació en anglès. D'aquesta manera es facilitarà l'obtenció d'una comunicació fluïda.spa
dc.format.extent87 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherEducació primàriacat
dc.subject.otherFonèticacat
dc.subject.otherEnsenyament d'idiomescat
dc.subject.otherEducación primaria-
dc.subject.otherFonética-
dc.subject.otherEnseñanza de idiomas-
dc.titleLeer a través de los fonemas. Método Jolly Phonicscat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliurecat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Leer_Rubio_2015.pdf1,27 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons