Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11484
Título : Adaptació dels gèneres periodístics al periodisme digital : estudi empíric comparatiu
Autor : Fondevila i Gascón, Joan Francesc.
Otras materias: Periodisme electrònicSocietat de la informacióMateria  InternetPeriodismo electrónicoSociedad de la información
Fecha de publicación : 27-nov-2012
Resumen : Els gèneres periodístics tradicionals s’estan adaptant acceleradament al periodisme digital. De fet, arran dels fenòmens de mitosi mediàtica i mediamorfosi, l’adaptació és mútua: un nou entorn, amb més rapidesa, una nova tipologia de lector i unes noves maneres de produir estan provocant unes sinergies que solquen tot el mitjà i, sobretot, els continguts, els gèneres. És per això que el Grup de Recerca i Anàlisi sobre Periodisme Digital, creat pel Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE) el 2008, està portant a terme un estudi científic de comparació empírica entre diaris digitals i tradicionals del qual es desprenen unes perspectives d’adaptació i desenvolupament encoratjadores per als gèneres clàssics i oportunitats per als gèneres sorgits de l’onada digital.
Idioma: cat
URI : http://hdl.handle.net/10637/11484
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: Documents de recerca

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Adaptacio_Fondevila_2009.pdf48,47 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons