Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11468
Título : La influencia del cine de Woody Allen en la marca ciudad: de Nueva York a Barcelona entre la realidad y la ficción
Autor : Sanz Cusó, Georgina
Otras materias: Construcció de marca (Màrqueting)CiutatsCinematografiaAllen, WoodyNova YorkBarcelona (Catalunya)Construcción de marca (Marketing)CiudadesCinematografíaNueva YorkBarcelona (Cataluña)
Fecha de publicación : 17-dic-2014
Resumen : Aquest estudi analitza el concepte de marca ciutat des d’un punt de vista cinematogràfic. Al llarg d’aquest, s’observarà com el cinema es converteix en una eina a l’hora de crear i desenvolupar una marca ciutat i posicionar-la a la ment del consumidor. Com es conclourà, la creació d’una marca ciutat potent està esdevenint una necessitat per a les grans ciutats, i el cinema és una eina amb un alt poder d’influència sobre el públic receptor.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11468
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Influencia_Sanz_2014.pdf50,71 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons