Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11453
Título : La autopromoción del individuo como marca personal en el mundo laboral 3.0
Autor : Cartil Benaiges, Joan Robert
Otras materias: Construcció de marca (Màrqueting)Màrqueting personalMercat de treballDesenvolupament professionalWeb semànticaConstrucción de marca (Marketing)Marketing personalMercado de trabajoDesarrollo profesionalMateria  Web semántica
Fecha de publicación : 19-sep-2013
Resumen : La creació, anàlisi i implementació d’una marca pròpia online i offline com a forma d’autopromoció del valor individual en el món laboral. Amb aquesta finalitat es desenvoluparà una estratègia de comunicació personal que comprengui els coneixements, eines i recursos necessaris per convertir-se en l’opció preferent. L’elaboració d’aquesta estratègia estarà basada en un context real i avalada per casos d’èxit d’un bon Pla de Personal Branding i confrontada per autors de referència.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11453
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Autopromocion_Cartil_2013.pdf1,6 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons