Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11447
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències de la Comunicació-
dc.contributorFranquet dos Santos Silva, Miguel-
dc.creatorAlabau Pérez, Eva-
dc.date.accessioned2012-10-05T10:39:40Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:54:37Z-
dc.date.available2012-10-05T10:39:40Z-
dc.date.available2020-07-09T10:54:37Z-
dc.date.created2012-06-
dc.date.issued2012-10-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11447-
dc.description.abstractEl propòsit d’aquest Treball de Fi de Carrera (TFC) és analitzar la imatge de la dona en la publicitat. Per a realitzar-lo hem estudiat primerament el marc regulador per tal de saber els límits legals i ètics dins els quals ens movem. Posteriorment hem analitzat les queixes presentades a Autocontrol, FACUA i l’Observatori de la Imatge de les Dones durant el període 2003- 2010 tot classificant-les en funció de l’any, la marca, el sector i el suport publicitari utilitzat. També s’ha establert una categorització pròpia dels diferents tipus de rols de dona dins els quals es poden englobar el conjunt de queixes estudiades. Hem arribat a la conclusió de que gran part de les queixes van dirigides a l’Observatori de la Dona, i que la televisió i la dona objecte aglutinen el major nombre de denúncies. No obstant, durant el període de temps estudiat no s’ha observat cap tendència pel que fa al nombre de queixes presentades.cat
dc.format.extent100 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherDones en la publicitatcat
dc.subject.otherPublicitatcat
dc.subject.otherÈtica professionalcat
dc.subject.otherMujeres en la publicidad-
dc.subject.otherPublicidad-
dc.subject.otherÉtica profesional-
dc.titleEstudi de les denúncies per abús de la imatge de la donacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de massescat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estudi_Alabau_2012.pdf1,08 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons