Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11350
Título : Cómo definir tu estrategia de marca personal en los medios sociales
Autor : Mallafré Vilalta, Mariona
Otras materias: MàrquetingXarxes socialsMarketingRedes sociales
Fecha de publicación : 6-jun-2014
Resumen : Definir una estratègia per a la nostra marca personal com a forma d’aproximació dels nostres valors, atributs i objectius cap al nostre públic objectiu és el plantejament d’aquest projecte. Amb aquesta finalitat es desenvoluparà una estratègia de comunicació digital, per l’actor català Albert Carbó, que comprengui les seves necessitats per arribar a complir amb els seus objectius.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11350
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Como_Mallafre_-2014.pdf4,49 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons