Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11338
Título : Comunicació publicitària femenina: el paper de la dona en l’àmbit de la creativitat en el segle XXI
Autor : Serrano Casals, Ariadna
Otras materias: PublicitatCreativitatDonesMateria  PublicidadCreatividadMujeres
Fecha de publicación : 16-abr-2015
Resumen : La dona és cada vegada més present en el món de la comunicació publicitària, però avui en dia, la seva presència encara segueix essent mínima en els departaments de creativitat. En una primera part es pretén reflectir la realitat laboral i social que empeny la participació de la dona en el món publicitari, al mateix temps que un sostre de vidre imperceptible frena la seva presència en llocs de rellevància. En una segona part, s’analitza quins canvis o tendències pot suposar aquesta escalada de la dona en llocs de direcció i creativitat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11338
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Comunicacio_Serrano_2015.pdf5,71 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons