Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11336
Título : Moritz: La cerveza con un marketing fresco y carácter barcelonés
Autor : Maldonado Montull, Josep Lluís
Otras materias: MàrquetingConstrucció de marca (Màrqueting)CervesaMoritzMarketingConstrucción de marca (Marketing)Cerveza
Fecha de publicación : 29-jul-2016
Resumen : El present treball pretén demostrar la importància de tenir una bona estratègia de marketing en un context on els nous formats i vies de comunicació han canviat. Captar l’atenció dels usuaris passa per utilitzar missatges originals, que enganxin i sorprenguin. El cas de les cerveses Moritz és un bon exemple per a conèixer algunes accions de marketing efectives, gràcies a la seva coherència i al fort posicionament de marca amb Barcelona des dels seus inicis. Tanmateix, la marca reuneix una sèrie de característiques per poder considerar-se una lovemark, perquè Moritz significa molt més que una simple beguda refrescant.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11336
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Moritz_Maldonado_2015.pdf1,43 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons