Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11335
Título : El peso del SEO en una estrategia de marketing digital el caso Zara
Autor : Valls Serra, Núria
Otras materias: Màrqueting per InternetPlanificació estratègicaXarxes socialsMarketing por InternetPlanificación estratégicaRedes sociales
Fecha de publicación : 6-jul-2016
Resumen : Des de la perspectiva del màrqueting digital, aquest treball final de grau pretén aprendre tots els conceptes necessaris per entendre el pes que té el SEO a una estratègia de màrqueting digital. El treball es centra amb la metodologia Sostac, y finalment acaba amb un cas pràctic on s’intenta aplicar tot el que s’ha après amb aquest treball.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11335
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Peso_Valls_2016.pdf18,91 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons