Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11081
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorVizcaíno Rakosnik, Marta.-
dc.creatorColl Mora, Miriam.-
dc.date.accessioned2016-02-03T13:25:43Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:32Z-
dc.date.available2016-02-03T13:25:43Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:32Z-
dc.date.created2015-10-
dc.date.issued2016-02-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11081-
dc.description.abstractEl present treball aprofundeix en l’estudi del perfil de la víctima i l’agressor en casos de violència de gènere, analitzant la manera en que ambdues persones es relacionen i interactuen immersos dins la relació de violència. Es pretén constatar la inexistència d’un perfil universal definit de víctima o agressor i descriure les característiques essencials de la personalitat que ambdós comparteixen i la expressió de la qual els diferencia. Com a objectiu secundari, es persegueix descriure la funció i importància del perit psicològic dins el procés judicial. Establert el marc teòric envoltant la violència de gènere, s’han aplicat els coneixements de manera pràctica amb l’anàlisi de sentències judicials sobre la temàtica.cat
dc.format.extent202 p.cat
dc.languagespacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherViolència contra les donescat
dc.subject.otherDones maltractadescat
dc.subject.otherHomes maltractadorscat
dc.subject.otherViolencia contra las mujeres-
dc.subject.otherMujeres maltratadas-
dc.subject.otherHombres maltratadores-
dc.titleEl perfil de la víctima y el agresor en casos de violencia de génerocat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Perfil_Coll_2015.pdf95,9 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons