Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11044
Título : La Identificación de la superdotación : un estudio empírico
Autor : Hernández Miras, Marina
Otras materias: SuperdotatsPsicologia pedagògicaSuperdotadosPsicología pedagógica
Fecha de publicación : 28-mar-2012
Resumen : Quan ens preguntem sobre la superdotació, o més concretament, sobre un nen superdotat, ens ve al cap aquell nen repel·lent que moltes vegades hem pogut tenir a la classe, un nen setciències, amb ulleres, aïllat, amb un llibre sota el braç i al que tots el coneixen com el “pilota del professor”. Això, és un estereotip, i com a tal, és erroni. És per això i per altres raons, pel que hem decidit realitzar aquest projecte ja que, el que volem és conèixer més sobre la superdotació i tot el que l’envolta.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11044
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Identificacion_Hernandez_2012.pdf1,3 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons