Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10637/13946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències de la Comunicació-
dc.creatorMolina Sánchez-Fortún, Carlota-
dc.date2022-
dc.date.accessioned2022-10-08T04:00:42Z-
dc.date.available2022-10-08T04:00:42Z-
dc.date.issued2022-10-08-
dc.identifier000000732940-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/13946-
dc.description.abstractAquest Treball de Final de Grau busca desenvolupar la primera plataforma en línia de caràcter col·laboratiu a Espanya dirigida a escriptors de ficció. El seu propòsit és proporcionar un espai virtual per a la creació de continguts literaris on qualsevol autor o escriptor podrà rebre donacions monetàries pels seus treballs i creacions, mitjançant un model de crowdfunding que es pretén implementar de manera progressiva. Per dur a terme aquesta idea, s'investigaran diferents models de negoci existents i es compararà amb altres plataformes similars, per així poder trobar les millors oportunitats dins del mercat i implementar aquest projecte tecnològic de la manera més efectiva i eficient possible.-
dc.description.abstractEl presente Trabajo de Final de Grado busca desarrollar la primera plataforma online de carácter colaborativo en España dirigida a escritores de ficción. Su propósito es proporcionar un espacio virtual para la creación de contenidos literarios donde cualquier autor o escritor podrá recibir donaciones monetarias por sus trabajos y creaciones a través de un modelo de crowdfunding que se pretende implementar de manera progresiva. Para llevar a cabo esta idea, se investigarán diferentes modelos de negocio existentes y se comparará con otras plataformas similares, para así poder encontrar las mejores oportunidades dentro del mercado e implementar dicho proyecto tecnológico de la manera más efectiva y eficiente posible.-
dc.description.abstractThis Final Degree Project seeks to develop the first collaborative online platform in Spain aimed at fiction writers. Its purpose is to provide a virtual space for the creation of literary content, where any author or writer will be able to receive monetary donations for their work and creations, through a crowdfunding model that is intended to be implemented progressively. To carry out this idea, different existing business models will be investigated and compared with other similar platforms, in order to find the best opportunities in the market and implement this technological project in the most effective and efficient way possible.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent60 p.-
dc.language.isosp-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es-
dc.subjectEmpresas de plataformas digitales.-
dc.subjectPlanificación empresarial.-
dc.subjectCrowdfunding.-
dc.subjectNovelistas.-
dc.subjectEmpreses de plataformes digitals.-
dc.subjectPlanificació empresarial.-
dc.subjectFinançament col·lectiu.-
dc.subjectNovel·listes.-
dc.titleCreación de la primera plataforma colaborativa de Crowdfunding para escritores de ficción en España-
dc.typeTrabajos fin de Grado-
dc.contributor.directorCorrea, Agustín-
dc.centroUniversitat Abat Oliba CEU-
Appears in Collections:TFG
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.