Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11620
Título : La información y la propaganda en la Batalla del Ebro. Según el Plan Previsto. According to Plan
Autor : Arasa, Daniel
Materias: Batalla de l'Ebre, 1938Guerra Civil Espanyola, 1936-1937PropagandaMitjans de comunicació de massaBatalla del Ebro, 1938Materia  Medios de comunicación de masasGuerra Civil Española, 1936-1937
Fecha de publicación : 16-ene-2015
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : La batalla de l‘Ebre va ser la més sagnant de la Guerra Civil Espanyola. I la més decisiva. Quan va acabar, el resultat del conflicte estava sentenciat. Sobre ella s‘han escrit molts llibres i articles, i elaborat diversos documentals audiovisuals, però no existeix cap estudi a fons sobre la informació que van donar els mitjans de comunicació i de propaganda ni en decurs de la batalla ni al voltant d‘ella. Aquí s‘estudia tant en referència als comunicats de guerra, la premsa i la ràdio espanyoles d‘ambdós bàndols, com a la premsa internacional, que va enviar corresponsals de primer nivell mundial. També allò que fa referència al cinema, els pamflets o la premsa de trinxeres i de les Brigades Internacionals. Tanmateix, s‘aprofundeix i omple buits en molts aspectes relacionats amb el propi entorn polític i militar de la batalla, i s‘aporta àmplia informació sobre la tensa situació europea que deixava molt en segon pla la Guerra Civil Espanyola i devaluava la informació sobre ella.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11620
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Informacion_Arasa_UAOTesis_2015.pdf3,65 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons