Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11594
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.creatorAbellanet Meya, Maria-
dc.date.accessioned2014-05-19T10:32:08Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:01:38Z-
dc.date.available2014-05-19T10:32:08Z-
dc.date.available2020-07-09T11:01:38Z-
dc.date.issued2014-04-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11594-
dc.description.abstractAquest treball analitza la incorpor ació dels estudis superiors de Turisme a la universitat, a Catalunya, a partir de la implantació de la diplomatura de Turisme (DT), l'any 1997, fins l'any 2008, previ a la implantació dels graus de Turisme (GT). La investigació s'ha plantejat des d'una perspectiva acadèmica (l'anàlisi dels plans d'estudis dels diferents centres) i de mercat (l'anàlisisobre l'evolució de l'oferta de places de nou accés a la DT, i sobre l'evolució de la demanda ─ les sol·licituds, les assignacions i les matrícules ─ ) . Les dades resultants permeten afirma r que la DT no va ser una carrera homogènia en e ls diferents centres d'estudis, adscrits o integrat s, que van aprofitar els criteris de flexibilitat establerts per la legislació vigent a fi de configurar els respectius plans d'estudis. També s'ha constatat que el mercat de la DT va ser un mercat d'oferta (amb excedent de places) , atomitzat , poc planificat i majoritàriament privat. La incorporació dels estudis de Turisme a la universitat no va estimular - ne la demanda, malgrat l'aparició de l'oferta de places a preu públic.cat
dc.format.extent625 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectTurisme-
dc.subjectDiplomatura universitària-
dc.subjectEspai Europeu d'Educació Superior-
dc.subjectTurismo-
dc.subjectDiplomatura universitaria-
dc.subjectEspacio Europeo de Educación Superior-
dc.subjectTourism-
dc.subjectUniversity degree-
dc.subjectEuropean Higher Education Area-
dc.titleLa diplomatura universitària de Turisme. La implantació a les universitats catalanes: 1997-2008-
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subject.udc338cat
dc.embargo.termscap-
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorPrujà i Noè, Jesús M.-
dc.email.authorsendemailfalse-
dc.email.authoremailshowfalse-
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diplomatura_Abellanet_UAOTesis_2014.pdf6 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons