Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11590
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.creatorDel Olmo Arriaga, Josep Lluís-
dc.date.accessioned2011-04-12T18:51:54Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:01:34Z-
dc.date.available2009-07-14-
dc.date.available2020-07-09T11:01:34Z-
dc.date.issued2009-04-30-
dc.date.submitted2009-07-10-
dc.identifier.urihttp://www.tdx.cat/TDX-0710109-141637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11590-
dc.description.abstractLes investigacions realitzades a Catalunya sobre les opcions institucionals han estat fins ara força escasses. Amb l'objecte de conèixer els factors d'elecció, s'ha realitzat una investigació quantitativa centrada en estudiants de segon curs de batxillerat a Catalunya, on es recullen les seves opinions, expectatives i preferències sobre l'elecció d'universitat, així com les motivacions i actituds manifestes. L'estudi posa de relleu que en una decisió d'alta implicació com hauria de ser l'elecció d'universitat, la presa de decisions obeeix a criteris sovint irracionals, basats en percepcions, essent la demanda poc permeable als instruments de marketing i comunicació que utilitza l'oferta per influir en la seva decisió.cat
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectCatalunya-
dc.subjectCalidad de la educación-
dc.subjectQualitat de l'educació-
dc.subjectEnseñanza universitaria-
dc.subjectEnseyament universitari-
dc.subjectCataluña-
dc.subject.otherComercialització i Investigació de Mercats-
dc.titleEls factors d'elecció d'universitat: el cas de la demanda a Catalunya-
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.-
dc.subject.udc65cat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.contributor.directorGuillén Martínez, Francisco J.-
dc.email.authoremailshowtrue-
dc.email.authoremailjlolmo@uao.es-
dc.local.notesfguillen@uao.es-
dc.identifier.dlB.32362-2009-
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Factors_Olmo_UAOTesis_2009.pdf3,54 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.