Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11588
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.creatorVilalta Ferrer, Montserrat-
dc.date.accessioned2011-04-12T18:51:52Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:01:33Z-
dc.date.available2009-04-21-
dc.date.available2020-07-09T11:01:33Z-
dc.date.issued2008-04-25-
dc.date.submitted2009-04-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11588-
dc.description.abstractL'estudi inclou una anàlisi d'eficiència de les universitats del sistema públic espanyol usant la tècnica no paramètrica d'anàlisi de fronteres coneguda com a Data Envelopment Analysis (DEA). Mitjançant una tria d'inputs i outputs vinculats a la docència i a la recerca, s'obté una classificació de les universitats en eficients i no eficients, indicant per aquestes últimes el grau o nivell d'ineficiència. Usant una tècnica desenvolupada a partir del DEA, s'aborda l'estudi de les unitats eficients per tal de determinar-ne aquelles que presenten un comportament atípic i, per a la resta, obtenir-ne una ordenació segons els nivells del que es coneix com eficiència robusta o supereficiència. En una segona part, s'analitza la possible influència de variables o factors ambientals -inputs no controlables- sobre els resultats d'eficiència obtinguts, usant, per tal de comparar resultats, una tècnica paramètrica basada en una análisi de regressió, i una no paramètrica coneguda com a model de valors ajustats.cat
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectUniversidades públicas-
dc.subjectUniversitats públiques-
dc.subjectServicios educativos-
dc.subjectServeis educatius-
dc.titleEficiència de les universitats públiques espanyoles. Una anàlisi quantitativa-
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.-
dc.subject.udc31cat
dc.subject.udc37cat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.contributor.directorGuillén Martínez, Francisco J.-
dc.email.authoremailshowfalse-
dc.email.authoremailmvilalta@eum.cat-
dc.local.notesfguillen@uao.es-
dc.identifier.dlB.21265-2009-
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Eficiencia_Vilalta_UAOTesis_2008.pdf1,7 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.