Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11551
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.creatorCristea Uivaru, Lucia Nicole,-
dc.date.accessioned2017-10-25T09:24:11Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:00:36Z-
dc.date.available2017-10-25T09:24:11Z-
dc.date.available2020-07-09T11:00:36Z-
dc.date.issued2017-06-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11551-
dc.description.abstractAquest treball té per objecte l'anàlisi dels problemes jurídics vinculats i derivats de la incorporació de la història clínica digital a l'entorn sanitari, així com l'anàlisi del canvi de paradigma que s'albira en el context del Big Data a l'àmbit sanitari, que entra en col·lisió amb la protecció al dret de intimitat i confidencialitat de les dades de salut. Les bases que regeixen els ordenaments normatius vigents, i el Reglament General de Protecció de Dades que entrarà en vigor l'any 2018, no ha resolt encara la dicotomia entre el dret a la protecció de dades de caràcter personal i els avenços tecnològics.en_US
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene por objeto el análisis de los problemas jurídicos vinculados y derivados de la incorporación de la historia clínica digital en el entorno sanitario, así como el análisis del cambio de paradigma que se vislumbra en el contexto del Big Data en el ámbito sanitario, que entra en colisión con la protección al derecho de intimidad y la confidencialidad de los datos de salud. Las bases que rigen los ordenamientos normativos vigentes, y el Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor en el año 2018, no han resuelto aún la dicotomía entre el derecho a la protección de datos de carácter personal y los avances tecnológicos.en_US
dc.description.abstractThis work has for objective to analyze the juridical implications of incorporating digital clinical history in the healthcare environment, as well as to analyze the paradigm change enabled by big data, which challenges the right to privacy and confidentiality of healthcare data. The current regulatory environment, as well as the General Data Protection Regulation which will be adopted in 2018, have not yet solved the challenge between the right to data protection and the technological advances.en_US
dc.format.extent384 p.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectProtección de datosen_US
dc.subjectHistorias clínicasen_US
dc.subjectDerecho a la intimidaden_US
dc.subjectDatos masivosen_US
dc.subjectProtecció de dadesen_US
dc.subjectHistòries clíniquesen_US
dc.subjectDret a la intimitaten_US
dc.subjectDades massivesen_US
dc.titleLa protección de los datos de carácter sensible en el ámbito europeo : historia clínica digital y big data en saluden_US
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subject.udc34en_US
dc.subject.udc349en_US
dc.embargo.termscapen_US
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorParra Rodríguez, Carmen, 1962--
dc.email.authorsendemailfalseen_US
dc.email.authoremailshowfalseen_US
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Proteccion_Cristea_UAOTesis_2017.pdf3,05 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons