Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11534
Título : La maleta del mestre
Autor : Jorquera Bordonau, Joan
Otras materias: Material didàcticEducació primàriaPedagogiaPsicologiaMaterial didácticoEducación primariaPedagogíaPsicología
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Aquest treball recull la proposta de materials didàctics per a l’ensenyament a Cicle Mitjà d’Educació Primària, el criteri d’elecció dels quals és el resultat de la confrontació de les tesis clàssiques de la filosofia i la pedagogia, representats en Israel, Grècia, Roma i el cristianisme, amb les de l’Escola Nova, d’ella hem analitzat els autors: Rousseau, Kant i Piaget.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11534
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Maleta_Jorquera_2017.pdf1,5 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons