Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11531
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorDíaz Sanidas, Lía-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats-
dc.creatorArbonés Sotomayor, Àngela-
dc.date.accessioned2017-12-11T13:20:57Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:34Z-
dc.date.available2017-12-11T13:20:57Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:34Z-
dc.date.created2017-07-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11531-
dc.description.abstractEl present Treball Final de Grau recull la informació bàsica que ha de conèixer el personal docent per tal de tractar amb efectivitat la diabetis tipus I, una malaltia que afecta cada any al voltant de 120 nens i nenes en edat escolar.cat
dc.format.extent61 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherDiabetiscat
dc.subject.otherFamíliescat
dc.subject.otherEscolescat
dc.subject.otherDiabetes-
dc.subject.otherFamilias-
dc.subject.otherEscuelas-
dc.titleDiabetis, família i escolacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc373 - Ensenyament primari i secundaricat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diabetis_Arbones_2017.pdf1,6 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons