Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11530
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorBártoli, Luis Mariano-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats-
dc.creatorVentura Vizuete, Laura-
dc.date.accessioned2017-06-22T10:06:09Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:33Z-
dc.date.available2017-06-22T10:06:09Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:33Z-
dc.date.created2016-10-
dc.date.issued2017-06-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11530-
dc.description.abstractEl present treball té com a objecte estudiar la relació que hi ha entre el fi últim de l’activitat educativa i la virtut de la caritat. És educable la caritat? Considerant que l’educació és una acció que promou l’home a l’adquisició de la virtut i que la més perfecta de totes les virtuts és la caritat, sembla convenient aprofundir en aquesta qüestió. D’aquesta manera, podrem entendre millor què pot fer l’educador en aquest ordre per tal que l’educació sigui veritablement educació.cat
dc.format.extent68 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherEducació en valorscat
dc.subject.otherVirtutscat
dc.subject.otherCaritatcat
dc.subject.otherEducación en valores-
dc.subject.otherVirtudes-
dc.subject.otherCaridad-
dc.titleLa caridad y su relación con la actividad educativacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliurecat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Caridad_Ventura_2016.pdf273,97 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons