Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11527
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorAlbarrán Ruiz, Yolanda-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats-
dc.creatorLorca Soto, Mireia-
dc.date.accessioned2018-10-18T14:53:27Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:31Z-
dc.date.available2018-10-18T14:53:27Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:31Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11527-
dc.description.abstractAquest treball reflecteix la importància de treballar amb els nens en l’etapa d’Educació Infantil les matemàtiques i concretament, el bloc de la lògica. Per justificar aquesta idea, la present investigació es fonamenta en autors que s’han encarregat d’estudiar la influència que tenen les matemàtiques en el desenvolupament integral de l’infant i en concret, com la lògica es la base de tot aquest pensament. Per concloure el mateix, es planteja un conjunt de materials didàctics d’elaboració pròpia per treballar amb els alumnes d’Educació Infantil tots els blocs matemàtics.cat
dc.description.abstractEste trabajo refleja la importancia de trabajar con los niños en la etapa de Educación Infantil, las matemáticas y concretamente, el bloque de la lógica. Para justificar esta idea, la presente investigación se basa en autores que se han encargado de estudiar la influencia que tienen las matemáticas en el desarrollo integral del niño y en concreto, cómo la lógica constituye la base de todo este pensamiento. Para concluir el mismo, se plantean un conjunto de materiales de elaboración propia para trabajar con alumnos de Educación Infantil todos los bloques matemáticos.spa
dc.description.abstractThis project reflects the importance of working with the kids of childhood education the maths and specifically, the logic part. To justify this idea, this investigation is based in different authors who have studied the importance of mathematics in the development of children and especially, how the logical part is the basis of this thinking. To conclude it, is proposed a set of self-elaborating didactic materials to work with the children of early childhood education all the mathematical blockseng
dc.format.extent74 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherEnsenyament de la matemàticacat
dc.subject.otherEducació infantilcat
dc.subject.otherDidàcticacat
dc.subject.otherLògicacat
dc.subject.otherEnseñanza de las matemáticas-
dc.subject.otherEducación infantil-
dc.subject.otherDidáctica-
dc.subject.otherLógica-
dc.titleLa importancia del trabajo de la lógica matemática en educación infantilcat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliurecat
dc.embargo.termscapcat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Importancia_Lorca_2018.pdf743,63 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons