Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11524
Título : Nuevas metodologías en el aprendizaje del inglés en Educación Primaria
Autor : Albalat Guri, Laura
Otras materias: Educació primàriaEnsenyament d'idiomesAnglèsEducación primariaEnseñanza de idiomasInglés
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : L’ensenyament tradicional de l’anglès com a llengua estrangera ha format alumnes comunament poc motivats, doncs s’han vist obligats a memoritzar grans quantitats d’informació que ha acabat estant irrellevant en la majoria d’ocasions. En aquest estudi es pretén analitzar noves metodologies de treball que resultin més motivadores i eficaces per aprendre la llengua anglesa a l’Educació Primària. Per això, es presenta en primer lloc una fonamentació teòrica sobre les diferents metodologies i seguidament s’exposa una proposta de programació que combina les diferents activitats, la posada en pràctica de les quals ha revelat uns resultats molt enriquidors pels estudiants.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11524
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Nuevas_Albalat_2015.pdf2,88 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons