Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11519
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorPorras Clavero, M. Salud-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats-
dc.creatorJiménez Belmonte, Marta-
dc.date.accessioned2017-01-03T19:35:57Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:26Z-
dc.date.available2017-01-03T19:35:57Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:26Z-
dc.date.created2016-07-
dc.date.issued2017-01-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11519-
dc.description.abstractAquest Treball Final de Grau, es basa en una revisió i aprofundiment teòric sobre el Síndrome d'Asperger, que justifica la part pràctica del treball. S'ha investigat sobre els seus orígens, definició, característiques, teories, evolució, diagnòstic, pautes d'intervenció i inclusió. Actualment en els centres ordinaris, es detecten multituds de casos de nens i nenes amb Síndrome d'Asperger. En aquest treball es vol esbrinar si els alumnes amb aquest síndrome podrien cursar la seva escolarització, integrats en un centre ordinari. Conseqüentment, s'ha dut a terme una proposta d'intervenció psicoeducativa, fonamentada en una situació real.cat
dc.format.extent82 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherAsperger, Síndrome d'cat
dc.subject.otherIntervenció educativacat
dc.subject.otherIntegració escolarcat
dc.subject.otherEducació primàriacat
dc.subject.otherAsperger, Síndrome de-
dc.subject.otherIntervención educativa-
dc.subject.otherIntegración escolar-
dc.subject.otherEducación primaria-
dc.titleEl síndrome de Asperger. Intervención psicoeducativacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliurecat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Sindrome_Jimenez_2016.pdf1,31 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons