Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11512
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorTuru Tarré, Maria-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats-
dc.creatorMartínez Martín, Irene-
dc.date.accessioned2017-01-27T08:31:27Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:23Z-
dc.date.available2017-01-27T08:31:27Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:23Z-
dc.date.created2016-07-
dc.date.issued2017-01-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11512-
dc.description.abstractLa literatura és aquell art que no només ens transmet bellesa sinó que ens ensenya les veritats de la vida i ens ajuda en la nostra maduració personal. Avui en dia veiem que els alumnes no tenen l'hàbit de la lectura, i aquesta absència de la literatura com a eina per a l'educació és la que ens ha portat a plantejar aquest treball , com a resposta a la manca d'ús que se li dóna actualment a la nostra societat. Per tant , en aquest treball exposem una anàlisi de totes les virtuts necessàries per a la formació dels alumnes, reflexionant sobre la importància de l'educació a través de la literatura. Exposem també diferents textos literaris , l'anàlisi de les virtuts que reflecteixen i les seves respectives propostes didàctiques per a la seva realització a l'aula. D'aquestes hem posat en pràctica una d'elles, fomentant l'objectiu del nostre treball : l'educació en virtuts a través de la literatura.cat
dc.format.extent66 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherVirtutscat
dc.subject.otherLiteraturacat
dc.subject.otherEducació primàriacat
dc.subject.otherVirtudes-
dc.subject.otherEducación primaria-
dc.titleLa educación en virtudes a través de la literaturacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliurecat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Educacion_Martinez_2016.pdf626,17 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons