Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11511
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorArdiaca Rodellar, Elena-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament d'Educació i Humanitats-
dc.creatorEvangelista Sánchez, Cristina-
dc.date.accessioned2014-12-12T13:49:34Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:57:22Z-
dc.date.available2014-12-12T13:49:34Z-
dc.date.available2020-07-09T10:57:22Z-
dc.date.created2014-06-
dc.date.issued2014-12-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11511-
dc.description.abstractEl següent treball es basa en l’estudi sobre els conceptes teòrics de la Psicomotricitat i de l’Estimulació Primerenca. Així s’arriba a crear una programació pròpia on es plantegen diferents activitats per estimular els nens mitjançant la pràctica psicomotriu. Es realitza una explicació detallada sobre els principals aspectes de l’educació psicomotriu en l’Etapa Infantil. Seguidament, s’exposen una sèrie de consideracions sobre l’Estimulació Primerenca tenint en compte les necessitats, qualitats i capacitats del nen.cat
dc.format.extent75 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherPsicomotricitatcat
dc.subject.otherEstimulació precoçcat
dc.subject.otherEducació infantilcat
dc.subject.otherPsicomotricidad-
dc.subject.otherEstimulación precoz-
dc.subject.otherEducación infantil-
dc.titleEstimulación temprana en la práctica psicomotrizcat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliurecat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estimulacion_Evangelista_2014.pdf200,47 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons