Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11508
Título : Joan Reglà, el historiador de la concordia
Autor : Rodríguez Rodríguez, Pablo
Otras materias: Reglá, Juan, 1917-1973BiografiaHistoriografiaCatalunyaBiografíaHistoriografíaCataluña
Fecha de publicación : 22-jun-2015
Resumen : La justificació de la següent investigació és haver volgut realitzar una biografia intel·lectual de l’historiador català Joan Reglà i Campistol. S’ha exposat la trajectòria biogràfica de l’historiador junt amb les grans aportacions del seu pensament historiogràfic. Recuperar l’obra i el plantejaments de Joan Reglà, implica necessàriament afirmar una història <comprensiva> del passat, una història que vulgui harmonitzar posicions irreconciliables i la necessitat de treballar per promoure un diàleg peninsular, obert i constructiu, que pugui contribuir a un millor coneixement i concòrdia entre tots els espanyols.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11508
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Joan_Rodriguez_2014.pdf826,61 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons