Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11499
Título : El potencial de la Mitopoeia en ordre a educar la trascendència humana
Autor : Ventura Vizuete, Laura
Otras materias: PedagogiaMetafísicaLiteratura fantàsticaRealismePedagogíaLiteratura fantásticaMateria  Realismo
Fecha de publicación : 6-jul-2016
Resumen : El present treball té com a objecte l’estudi del gènere mitopoètic, partint de l’origen del terme mitopoeia i analitzant els seus principals trets, per poder així entendre la teoria de la subcreació que autors com J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, George MacDonald i G.K. Chesterton manifesten als seus escrits sobre els contes de fades i la literatura fantàstica. D’aquesta manera, l’obra mitopoètica s’entén com a mímesi d’una realitat que va més enllà d’allò que és natural, a fi de reflectir per mitjà de la bellesa la resposta a les preguntes últimes de l’existència humana. Per aquest motiu, considerem el potencial educatiu de la mitopoeia en tant que comunica una realitat metafísica que transcendeix l’home i que ensenya veritats universals sobre la naturalesa humana i sobre el fi per al qual, des d’una perspectiva cristiana, l’ésser humà ha estat creat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11499
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Potencial_Ventura_2016.pdf516,1 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons