Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11497
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorKazmierczak, Marcin-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Facultat de Ciències Socials-
dc.creatorTuru Tarré, Maria-
dc.date.accessioned2013-02-15T10:29:12Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:56:58Z-
dc.date.available2013-02-15T10:29:12Z-
dc.date.available2020-07-09T10:56:58Z-
dc.date.created2011-
dc.date.issued2013-02-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11497-
dc.description.abstractEnfront dels corrents que neguen que l’ésser humà pugui ser autènticament lliure, La vida es sueño presenta una poderosa afirmació de la llibertat. Veritable refutació teològica en llenguatge dramàtic, l’obra de Calderón respon a les doctrines protestants de la seva època que propugnen la predestinació i el serf arbitri: els versos calderonians tradueixen l’ensenyament catòlic que afirma a Trento la cooperació del lliure albir a la moció de la gràcia. Així, el príncep encadenat per un fat que profetitzava la seva crueltat, conquereix la llibertat en acceptar la gràcia revelada a través del somni i mostrar-se com a sobirà just. Però més enllà del seu context, La vida es sueño pot rebatre també les teories que, com el psicoanàlisi, sostenen que els instints dominen l’home i li impedeixen ser lliure. En efecte, tot i deixar-se arrossegar per les passions en el seu primer alliberament, el protagonista no assoleix la llibertat fins que per mitjà de la virtut sotmet la seva voluntat a la recta raó i aconsegueix el domini sobre sí mateix. El concepte de llibertat que encarna Segismundo transcendeix la seva època i estableix un diàleg amb l’actualitat que entranya un gran potencial educatiu.cat
dc.format.extent57 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherCalderón de la Barca, Pedro, 1600-1681. La vida es sueñocat
dc.subject.otherDeterminismecat
dc.subject.otherVirtutcat
dc.subject.otherLlibertatcat
dc.subject.otherPredestinaciócat
dc.subject.otherDeterminismo-
dc.subject.otherVirtud-
dc.subject.otherLibertad-
dc.subject.otherPredestinación-
dc.titleLa universalidad del concepto de libertad en La vida es sueño de Calderón de la Barcacat
dc.typeTrabajos fin de Mástercat
dc.subject.udc00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitatscat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Universidad_Turu_-2011.pdf509,78 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons