Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11494
Título : Patrimonio cultural subacuático el caso Odyssey
Autor : Raduán Gandía, Carla
Otras materias: Exploracions submarinesDret marítimExploraciones submarinasDerecho marítimo
Fecha de publicación : 1-jul-2016
Resumen : En aquest treball desenvoluparem el cas de la fragata de guerra Nuestra Señora de las Mercedes i la troballa i rescat del seu carregament per part de l'empresa nordamericana Odyssey Marine Exploration Inc i veurem com va assentar uns precedents històrics mai abans vists, malgrat que Espanya sí havia litigat amb anterioritat en els tribunals dels Estats Units, mai havia aconseguit obtenir la immunitat sobirana jurisdiccional per un vaixell naufragat en aigües estrangeres. Al llarg de tot el contingut, ens situarem en el marc històric del vaixell, veient com va ser atacat a traïció estant en temps de pau i com 200 anys després la batalla es va guanyar en terra, davant d'una jurisdicció no tan desconeguda però davant la qual, sobretot, va triomfar la història sobre l'ambició.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11494
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Patrimonio_Raduan_2016.pdf1,95 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons