Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11473
Título : Estudio de la cobertura informativa de las elecciones del 27-S de 2015 en La Vanguardia
Autor : González de la Mora, Begoña
Otras materias: Comunicació en la políticaMitjans de comunicació de massaEleccionsMateria  Comunicación en la políticaMateria  Medios de comunicación de masasElecciones
Fecha de publicación : 7-jun-2017
Resumen : Aquest treball és un anàlisi del tractament informatiu de les eleccions del 27 de setembre de 2015 al diari La Vanguardia. A l’estudi s’han analitzat les informacions recollides a les pàgines especials dedicades a la informació electoral que va incloure el diari des de l’11 de setembre, dia que va començar la campanya electoral, fins el 26 de setembre, data previa a les eleccions. De l’anàlisi realitzat es dedueix que la informació dels partits polítics menys afins a la línia editorial del diari pateix una certa discriminació periodística que repercuteix a la opinió pública.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11473
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estudio_Gonzalez_2017.pdf4,14 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons