Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11470
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències de la Comunicació-
dc.contributorGómez Llauger, Núria-
dc.creatorLlerins Latorre, Olga-
dc.date.accessioned2016-12-21T13:15:46Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:55:11Z-
dc.date.available2016-12-21T13:15:46Z-
dc.date.available2020-07-09T10:55:11Z-
dc.date.created2016-07-
dc.date.issued2016-12-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11470-
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest treball és identificar i analitzar l'ús dels llatinismes amb major presència en els principals mitjans de premsa escrita a Espanya, evidenciant-ho amb exemples reals dins d'un marc de cerca delimitat, temporal i temàticament, amb la finalitat de poder extreure conclusions significatives. La cerca se centra en els articles relacionats amb les eleccions per al Congrés dels Diputats del 20 de desembre de 2015 publicats durant la campanya electoral d'aquests comicis, període que abasta del 4 al 18 de desembre de 2015. Els mitjans seleccionats per a aquesta cerca són cinc dels principals diaris d'actualitat no especialitzats, d'abast nacional i amb forta presència a Catalunya: ABC, El Mundo, El País, El Periódico i La Vanguardia.cat
dc.format.extent115 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherDiariscat
dc.subject.otherLlatinismescat
dc.subject.otherCampanya electoralcat
dc.subject.otherDiarios-
dc.subject.otherLatinismos-
dc.subject.otherCampaña electoral-
dc.titlePresencia y uso de latinismos en la prensa durante la campaña electoral del 20 de diciembre de 2015cat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de massescat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Presencia_Llerins_2016.pdf9,31 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons