Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11464
Título : El discurso político populista. El caso de Hugo Chávez en el programa televisivo "Aló Presidente"
Autor : Burés Grandío, Elena
Otras materias: Comunicació en la políticaPopulismeTelevisióChávez Frías, HugoVeneçuelaMateria  Comunicación en la políticaPopulismoTelevisiónVenezuela
Fecha de publicación : 10-dic-2014
Resumen : Aquest treball aprofundeix sobre les diferents concepcions del terme populisme i les característiques d'Hugo Chávez com a líder polític per analitzar cinc episodis consecutius del programa televisiu ‘Aló Presidente’ i després d'aplicar la metodologia de Teun A. van Dijk sobre el discurs ideològic, demostrar com el comandant usava els ressorts populistes per defensar les polítiques dutes a terme pel govern bolivarià.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11464
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Discurso_Bures_2014.pdf906,9 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons