Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11462
Título : La tendencia del periodismo tradicional a la cultura light en las portadas de El País y ABC
Autor : Martín Lacabe, Irantzu
Otras materias: PremsaSensacionalisme en la premsaDiario El País, S.L.ABC (Diari)Materia  PrensaSensacionalismo en la prensaABC (Periódico)
Fecha de publicación : 27-sep-2013
Resumen : El present projecte analitza el panorama de la premsa tradicional espanyola a partir dels anys 60 fins als últims dies. El treball proposa un estudi sobre la tendència dels periòdics cap a una cultura light caracteritzada per la seva levitat i la creixent aposta per l'espectacle. Així mateix, es reflexiona sobre el grau d'importància de les relacions públiques com a fonts informatives per als mitjans de comunicació. Aquest escenari mediàtic es posa en pràctica contrastant una varietat de portades de l'ABC i El País a partir del seu primer punt de trobada.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11462
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Tendencia_Martin_2013.pdf4,03 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons