Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11449
Título : El fotoperiodisme social i el rol de la dona
Autor : Badia López, Anna
Otras materias: Fotografia periodísticaDones periodistesFotografía periodísticaMujeres periodísticas
Fecha de publicación : 19-sep-2013
Resumen : El treball de final de carrera El fotoperiodisme social i el rol de la dona pretén definir i esclarir el concepte de fotoperiodisme social, l’especialització gràfica del periodisme social, parant especial atenció en el rol que les dones han desenvolupat i desenvolupen en l’exercici d’aquesta branca informativa.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11449
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Fotoperiodisme_Badia_2013.pdf2,31 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons