Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11448
Título : El surgimiento del cartel publicitario : análisis comparativo de la obra publicitaria de Jules Chéret y Ramón Casas
Autor : Pons Balsalobre, Marina
Otras materias: PublicitatCartells (Publicitat)Disseny gràficChéret, Jules, 1836-1932Casas, Ramon, 1866-1932FrançaEspanyaMateria  PublicidadCarteles (Publicidad)Diseño gráficoFranciaMateria  España
Fecha de publicación : 19-sep-2013
Resumen : En aquest treball s’analitzarà el surgiment del cartell publicitari a través d’un recorregut històric del cartell, s’observaràn les teories actuals del cartell i compararem la obra publicitaria dels cartellistes pioners a França i España, Jules Chéret i Ramón Casas respectivament.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11448
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Surgimiento_Pons_2013.pdf26,67 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons