Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11443
Título : Las redes sociales online como herramienta de trabajo y ocio en España
Autor : Aguilera Cabeza, Sara
Otras materias: Xarxes socialsEspanyaRedes socialesMateria  España
Fecha de publicación : 2-dic-2011
Resumen : Aquest treball analitza el concepte de les xarxes socials online com a eina d’oci i treball a Espanya. Les xarxes socials estan generalment associades amb l’ oci i l’entreteniment, degut a que fa uns anys era bàsicament així. Però ara, també poden ser considerades com a eines de treball. En el nostre país s’ha convertit en un fenomen de masses cada vegada més important, ja que està revolucionant la forma de comunicar-se i interactuar, tant a nivell personal, com professional.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11443
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Redes_Aguilera_2011.pdf1,42 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons