Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11441
Título : Gothic Territory : una aproximación a la estética burtoniana
Autor : Font Morell, Maria
Otras materias: CinematografiaEstèticaBurton, Tim, 1958-CinematografíaEstética
Fecha de publicación : 2-dic-2011
Resumen : Aquest treball té com a objectiu l'anàlisi de l'estètica cinematogràfica del director Tim Burton. Es desenvoluparà fent un recorregut pels moviments artístics que han servit d'influència al director i les experiències vitals que l'han inspirat a l'hora de construir la seva filmografia. En aquest sentit, la seva biografia és vital per entendre les temàtiques a les que sol recórrer a l'hora de realitzar un film.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11441
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Gothic_Font_2011.pdf2,29 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons