Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11435
Título : Nazismo y Comunismo : origen, paralelismos y diferencias a la luz de la literatura
Autor : Canals Pou, Inés
Otras materias: NazismeComunismeLiteraturaHaffner, SebastianNazismoComunismo
Fecha de publicación : 27-mar-2012
Resumen : Anàlisi dels personatges de tres obres que exposen distòpies nascudes d’una revolució traïda pels seus inquisidors: Rebel·lió a la Granja (George Orwell, 1945), El Senyor de les Mosques (William Golding, 1954) i 1984 (George Orwell,1949) buscant un paral·lelisme amb els arquetips de la societat alemanya, establerts a partir de l’anàlisi realitzat per Sebastian Haffner, Alemania: Jekyll y Hyde. 1939, el nazismo visto desde dentro per intentar respondre a la pregunta de perquè els alemanys no es van rebel·lar contra Hitler.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11435
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Nazismo_Canals_2012.pdf532,12 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons