Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11357
Título : La actividad de los medios tradicionales en las redes Google Plus y Linkedin
Autor : Naya Mercadal, Albert
Otras materias: Mitjans de comunicació de massaDiarisXarxes socialsGoogle+ (Recurs electrònic)LinkedIn (Recurs electrònic)Materia  Medios de comunicación de masasDiariosRedes socialesGoogle+ (Recurso electrónico)LinkedIn (Recurso electrónico)
Fecha de publicación : 10-jun-2014
Resumen : L'era 2.0 ha arribat als nostres dies i amb això, les xarxes socials ja formen part de la vida diària de molts habitants del planeta. Cada dia, milions de persones es connecten i interactuen a través d'elles amb la finalitat d'entretenir-se i informar-se. Tot això ha fet que molts mitjans de comunicació tradicionals hagin hagut de renovar-se per oferir als usuaris un servei que anys enrere ni es plantejaven i que en alguns casos els ha agafat desprevinguts. Per això, el present Treball Final de Carrera analitza l'activitat dels mitjans El País, El Mundo, La Vanguardia i El Periódico de Catalunya a les xarxes socials Google+ i LinkedIn. La popularitat, la interactivitat i la influència seran factors determinants per veure quin és el mitjà que realitza un millor ús d'aquestes xarxes socials, minoritàries, que guanyen terreny en el dia a dia.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11357
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Actividad_Naya_2014.pdf2,34 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons