Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11356
Título : La distribución de cine en Internet y su implicación en los procesos de producción cinematográfica
Autor : Tur Molina, Armando
Otras materias: Indústria cinematogràficaMateria  InternetIndustria cinematográfica
Fecha de publicación : 10-jun-2014
Resumen : Estudi sobre com Internet ha canviat la manera de distribuir curtmetratges i llargmetratges, i la influència d’aquests canvis als processos previs de producció. Es complementa l’estudi bibliogràfic de les fases de producció amb entrevistes a tres cineastes per comprovar que Internet ha generat alguns canvis a l’hora de plantejar certs treballs cinematogràfics.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11356
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Distribucion_Tur_2014.pdf309,37 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons