Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11353
Título : Análisis de la comunicación verbal y no verbal de Josep Guardiola y su influencia pública
Autor : Giménez Franco, Víctor
Otras materias: Comunicació verbalComunicació no verbalGuardiola, Pep, 1971-Comunicación verbalComunicación no verbal
Fecha de publicación : 6-jun-2014
Resumen : El treball que es presenta a continuació és una anàlisi sobre la comunicació del ex entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, i la forma en com s'expressa i utilitza el seu discurs per impactar a tots els seus públics. Partint del seu discurs comunicatiu com a base del treball, analitzarem també el què i el com de la seva comunicació, la seva actitud amagada darrere les seves paraules, com interactua amb els seus interlocutors o el reflex de les seves expressions corporals. Descobrirem per què és actualment un dels màxims referents quan parlem de comunicació i influència en el mon del esport. Comprovarem per què la figura del tècnic ha aconseguit la notorietat que té i ha arribat al referent comunicatiu actual.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11353
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Gimenez_2014.pdf1,9 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons