Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11349
Título : Creación y gestión de una marca. El caso IUBUD, fundas de madera para dispositivos Apple
Autor : Loyza Millauro, Hernán
Otras materias: Marques de fàbricaConstrucció de marca (Màrqueting)Marcas de fábricaConstrucción de marca (Marketing)
Fecha de publicación : 6-jun-2014
Resumen : Aquest treball d’investigació, té com a objectiu principal, desenvolupar una estratègia de Brand management després d’haver estudiat diferents teories sobre creació i gestió de marques. Des de el naixement de las marques, han sigut molts els autors que han estudiat aquest fenomen per assentar las bases del que avui es coneix com branding, disciplina que s’encarrega de l’estudi d’aquestes. Entre aquests autors podem trobar diferents teories o models de Brand management. El meu treball de final de carrera, en una primera part, analitzarà els conceptes des de la perspectiva dels diferents autors. Són diverses las metodologies que podem trobar en aquesta disciplina, des de el seu origen més acadèmic, de màrqueting o econòmic, per tant, durant el desenvolupament d’aquest treball final de carrera, s’estudiaran algunes d’aquestes vessants i es valoraran las seves conclusions, per a posteriorment desenvolupar una metodologia pròpia i dur la a la pràctica per a la creació d’una marca real. La segona part consisteix en aplicar la metodologia, a un cas pràctic, i poder crear una marca des de cero, amb una base científica, que ens guiï al llarg de tots els processos de presa de decisions. Des de l’anàlisi previ, passant per l’estratègia de marca i finalment de comunicació. Això ens ha permès crear una marca per a un producte concret, i aconseguir posicionar lo en el mercat. Per finalitzar, es presenten las aplicacions corresponents a la marca, resultants d’haver seguit la metodologia plantejada inicialment. Aquest treball de final de carrera es contempla amb annexos en els que queden documentats els processos y anàlisis citats al llarg del desenvolupament.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11349
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Creacion_Loyza_2014.pdf10,28 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons