Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11340
Título : La marca como agente creador de contenido multiplataforma transmedia: la transformación de Red Bull
Autor : Mas León, Nil
Otras materias: PublicitatMàrquetingMultimèdia interactiusComunicació en màrquetingMateria  PublicidadMarketingMultimedia interactivosComunicación en marketing
Fecha de publicación : 16-abr-2015
Resumen : En els últims anys la comunicació ha evolucionat a causa de la digitalització de la societat i l'aparició de múltiples plataformes socials. Per això, aquesta investigació busca analitzar com ha canviat l'entorn comunicatiu, fins a quins nivells ha afectat això a les marques i als consumidors prenent com a punt central d'aquest projecte la transmedialitat, les seves característiques i les seves funcions. A més, analitzarem tots aquests canvis aplicant els coneixements teòrics a la campanya Red Bull Stratos, que per a molts va marcar un abans i un després en la història del màrqueting de continguts.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11340
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Marca_Mas_2015.pdf1,4 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons